jeudi 4 novembre 2010

Pwoblem eleksoyon an Ayiti

Se te lendi 1 novanm vè 6 zè di swa mwen te chita devan lakay mwen , te gen yon bann ki tap pase men se kanpay yo tap fè pou yon kandida . Men te gen 5 evade ki te nan foul la , yo te apèsi lapolis tap fè patwouy yo te pè paske yo te gen zam sou yo ,yo te kouri brize chèz ki te devan pòt la; pou lapolis pa arété yo.

Se te yon Ajan site Soley mèsi.
.........................................

Election problem in Haiti
It was November 1st around 6 in the evening. I was sitting in front of my house and a marching band was passing by campaigning for a candidate. However, there were five escaped prisoners in the crowd. They suspected that the police were doing random checks and they were scared because they were carrying weapons. They took off running and broke the chair in front of my door as they tried to evade the police.

Agents from Cite Soleil. Thank you.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire