Kiyès nou ye

Nou se yon gwoup Fanm ki abite nan Kan ak Komite yo, kap lite pou vwa nou rive byen lwen pou fè mond lan konnen vrè sitiasyon fanm yo an Ayiti.
....................................


Who we are
We are a group of women living in camps and communities who are fighting to have our voices heard and to share with the world the real situation for women in Haiti.