vendredi 30 septembre 2011

Machann nan lari Kwabosal

Nan lari Kwabosal ou jwenn tout kalite bagay, tankou rad, pwovisyon alimantè, etc. Kote tout moun ap viv pilsoupil, moun ap manje menm kote ak fatra, men se li menm ki pi gwo mache nan vil Pòtoprens.

..................................

Market Women on the street of Croix des Beau Sales
On the streets of Croix des Beau Sales, you can find practically anything - clothing, produce, etc. People live piled one on top of the other, eat alongside garbage, and yet it is the biggest market in Port-au-Prince.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire