mardi 21 juin 2011

Nouvo gouvenman Ayisyen an

Nan yon ti chita pale ak kek fanm nan kominote yo, gen youn nan yo ki tap pale avek mwen sou nouvo gouvenman Ayisyen.


Q. Kisa w panse de nouvo gouvenman Ayisyen nan?

R. Mwen panse entan ke mizisyen ki rive prezidan jodia, jan li te konn ap chante pou fe pèp la plezi, mete la jwa nan kè, mwen panse konsa li kapab rive travay pou fè kè pèp la kontan, pou retire yo nan sitiyasyon yo ye. E vre li pat yon politisyen men nap swiv paske li ka gen an pespektiv vizyon pou devlope peyi a.

Q. Si w ta nan plas pou chita pale ak nouvo prezidan an, ki konsey ou tap bay li?

R. Kom premye konsey m tap pote, sè pou l fè yon rekonsilyasyon nasyonal, e pou li pa ekskli pesonn ki pre e ki gen kapasite pou patisipe nan devlopman peyi a. Mwen tap konseye li tou pou li pa chita sou entere
pesonel yo Selman, men nan yon fason ki tre kolektif konsa ansanm nap rive devlope peyi nou.

Si w ta nan plas pou chita ak government ki konsey ou tap ba li?

..........................................

The New Government of Haiti

While sitting and talking with a few women from different communities around Port-au-Prince, I interviewed one young woman about her thoughts on the new government.

Q. What do you think of the new president?

R. As a former musician now become president, maybe he (Martelly) can rise up and truly lift people’s sprits. The same way he used to sing for the people of Haiti and fill their hearts with joy, maybe he can bring them out of the situation they are living in now. Even though he wasn’t previously a politician, he does have a vision for developing the country. We’ll stay tuned to see.

Q. If you could sit down and talk with the new president, what advice would you give him?

R. The first piece of advice I would give is to focus on national reconciliation and to not exclude anyone that could have the capacity to participate in the development of the country. I would also advise him not to get caught up in purely personal interests, but to focus on a truly collective way for us to develop this country together.

I turn the question now to our readers - If you could sit down and talk with the new president, what advice would you give him?

1 commentaire:

  1. I might not want to give him advice unless I knew he'd take it! I would just hope that he follows the rules and enforces the rules to everyone so that everyone can have a consistent framework to work in.

    RépondreSupprimer