vendredi 24 juin 2011

Komès pèpè

Youn nan komès ki genyen pi plis an Ayiti se komès pèpè a. Se poutèt sa nou te al fè yon ti chita pale ak yon machann kap fè komès sa pou nou te ka konnen plis enfomasyon sou komès pèpè a.

Q. Depi konbyen tan wap fè komès sa?
R. Mwen te kòmanse fè komès sa depi avril 2010 ki donk mwen gen plis pase 1 nan .

Q. Poukisa ou te chwazi fè komès sa?
R. Paske aprè tranblemann tè a tout bagay te kraze. Kounya mwen te chwazi fè komès sa paske se li mwen te renmen pou mwen te kapab retire strès.

Q. Pa ki fason ki fè ou te rive fè komès sa?
R. Mwen te konn pote manje kwit anbwate nan yon enstiti fr
ansè sou kòmann. Aprè tranblemann tè a konpayi sa kite pòtoprens li ale jakmèl. Kòm mwen te déjà gen kòb sa nan menm, mwen deside achte pèpè poum revann.

Q. Ki avantaj ou jwenn ak kisa ki pi difisil nan komès sa?
R. Sa ki pi difisil pou mwen pafwa lè m’ chita bò lari a yon kliyan vini li fè w pale plede manyen komès la epi li vire do l li pa menm achte .Epi tou trajè a difisil lèm sot achte machandiz la nan depo jis kafou se anba redi pou machin piblik pote’l pou 500 san goud potel kriswa
Avantaj mwen jwenn ak ti benefis la mwen peye kay m peye lekòl timoun yo mwen bay o mande ladan mwen fose viv avèk li jan sa ye.

Malgre jan sa ye, jan vi an difisil, avèk komès sa nou wè medam yo jwenn yon fason kan mèm pou degaje yo pou yo chèche lavi.

......................................................

Pèpè vendors

One of the most common types of commerce in Haiti is what we call Pèpè, or the sale of second hand goods donated or purchased from abroad. We went out to talk with one of the merchants selling Pèpè in the area to find out more about her business.

Q. How long have you been in this type of commerce?
R. I started back in April, 2010 so it’s been about a year now.

Q. Why did you choose to start selling Pèpè?
R. After the earthquake, everything was destroyed. I started in Pèpè to help ease my stress.

Q. How did you get started?
R. Before, I used to prepare boxed lunches for special orders and deliver them to the French Institute. After the earthquake, the company I used to deliver food to left Port-au-Prince for Jacmel. With the money I had from this business I decided to buy Pèpè to resell.

Q. What are the benefits you see in this type of commerce? What is most difficult?
R. The hardest part is when I am sitting here in the street and a client comes up, starts talking, picks up some of the merchandise, and then turns and walks away without buying anything. Transport is also tricky when I go to buy merchandise. The depot I buy from is all the way out in Carrefour and I end up paying more than $12 USD to get everything back to Christ Roi where I sell.

The benefits are that with what I make from this business I am able to pay for our house, send my kids to school, feed the family. I make it work with what I have.

Despite these difficulties, Pèpè offers many women in this country a way to make ends meet and make a living.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire